Encyklopedie

IT pojmy lidsky

Rozumíte dobře často používaným IT pojmům?

3D vizualizace – prostorové znázornění nějakého předmětu nebo objektu
Analýza systému – vyjasnění a soupis požadavků zadavatele při návrhu systému
Cloud – využívání počítačových programů na dálku, z internetu
HTTPS –  nástroj umožňující zabezpečenou komunikaci ve webovém prohlížeči
Makro –  uživatelem uložená posloupnost příkazů, která usnadní zpracovat pravidelné a rutinní činnosti, např. v Excelu
Online marketing – pojmenování propagace služeb či výrobků na internetu
Redakční systém – nástroj umožňující úpravu internetových stránek běžným uživatelem
Responze – vlastnost internetových stránek umožňující je přehledně zobrazit na počítači, mobilu a tabletu
SEO – úprava internetové stránky,tak aby ji vyhledávače nejlépe našli
SQL – jazyk používaný pro získání informací z databázových systémů
Znalostní audit – zjištění znalostí skupiny před začátkem školení
Business intelligence – soubor nástrojů umožňující vytváření zajímavých interaktivních souhrnů a vizualizací
Kontingenční tabulka – přehledný souhrn informací z rozsáhlých tabulek, kontingenční tabulky umožňují rychlé a přehledné získání důležitých informací z databáze