Encyklopedie

Jak zpracovat výstupy z Google formulářů?

Vytvořili jste dotazník a chtěli byste si zpracovat výstupy sami? Ukažme si jak na to...

Nelíbí se Vám automatizované grafické výstupy v Google formulářích? Chcete si s daty nejdříve pohrát a až poté graficky zpracovat? Můžete vyzkoušet následující postup.

Po ukončení sběru odpovědí si můžete všechny odpovědi vyexportovat do Google Tabulek. K tomu slouží zelená ikona s bílým křížkem v pravém horním rohu.

 

V dalším kroku stačí vybrat, zda chcete vytvořit novou tabulku (pravděpodobná volba) nebo exportovat data do nějaké existující.

 

Exportovaná data jsou databázově strukturovaná – první řádek tvoří záhlaví (názvy otázek), další řádky jsou jednotlivé odpovědi respondentů a ve sloupcích jsou uvedené jednotlivé otázky.

 

Nejvhodnější formou zpracovaní databáze jsou kontingenční tabulky. Kontingenční tabulku vytvoříte tak, že si označíte libovolnou buňku databáze a zvolíte příkaz Kontingenční tabulka (na kartě Data).

 

Poté se vytvoří prázdná kontingenční tabulka, tu je potřeba zaplnit daty. Nejjednodušší volbou je vložit název otázky do polí Řádky a Hodnoty.

 

Pak už je tabulka odpovědí na světě. Tu je možné dál zpracovat. Například z ní vytvořit graf a ten si libovolně upravit.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Online kancelář Google Suite
Zjistit více