Encyklopedie

Kancelář a Microsoft Office

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro operační systém Microsoft Winwows a počítače Macintosh. Už od verze 5 z roku 1993 má dominantní postavení na trhu. Dnes se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku Microstf Office.

Jak zpracovat data z dotazníků pomocí kontingenčních tabulek?

Jak zpracovat data z dotazníků pomocí kontingenčních tabulek?

Google dotazníky sami zpracovávají odpovědi respondentů. Pomocí kontingenčních tabulek je možné z dotazníků vyčíst podstatně více informací. Pojďme si to na jednoduchém příkladu demonstrovat.

Přečíst více
Průřez a jeho možnosti v aplikaci Power BI

Průřez a jeho možnosti v aplikaci Power BI

Prozkoumejme možnosti průřezu v aplikaci Power BI.

Přečíst více
Možnosti vkládání tabulek z Excelu do Wordu.

Možnosti vkládání tabulek z Excelu do Wordu.

Pojďme prozkoumat, jak lze pracovat s tabulkami MS Excel v textovém editoru.

Přečíst více
Jak v Excelu vytvořit a použít vlastní šablonu grafu?

Jak v Excelu vytvořit a použít vlastní šablonu grafu?

Upravovat graf do výsledné podoby může být poměrně komplikované, pracné a zdlouhavé. Pokud častěji pracujete s grafy, oceníte jistě možnost tvorby vlastní šablony.

Přečíst více
Jak na animovaný graf či SmartArt v MS Powerpoint?

Jak na animovaný graf či SmartArt v MS Powerpoint?

V aplikace MS Powerpoint je možné jednoduše a elegantně pracovat s animacemi, animovat je možné nejen obrázky či texty, ale také grafy.

Přečíst více
Jak zvýraznit správnou odpověď?

Jak zvýraznit správnou odpověď?

Prezentaci vytvořenou v aplikaci MS Powerpoint můžeme zatraktivnit stručnou otázkou pro publikum. Pokud chceme zvýraznit správnou odpověď, můžeme použít animování červeného oválu.

Přečíst více
Jak na efekt Morphing v aplikaci MS Powerpoint?

Jak na efekt Morphing v aplikaci MS Powerpoint?

Efekt Morphing umožňuje vytvoření efektivní plynulé animace mezi snímky.

Přečíst více
Podmíněné formátování v Power BI

Podmíněné formátování v Power BI

Aplikace Power BI nabízí různé možnosti podmíněného formátování pro různé typy vizualizací. Podmíněné formátování je označené ikonou fx.

Přečíst více
Jak používat nástroj hledání řešení?

Jak používat nástroj hledání řešení?

Nástroj Hledání řešení aplikace MS Excel dokáže otočit schéma výpočtu. Představme si jej na na jednoduchém příkladu.

Přečíst více
Jak na řazení dat v Power BI

Jak na řazení dat v Power BI

Přečíst více
Načíst další