Encyklopedie

Jak vložit komentář nebo poznámku jako text do buňky pomocí VBA kodu?

Ve VBA musíme důsledně rozlišit práci s poznámkami a komentáři. Více v článku.

V MS Excel rozlišujeme poznámky a komentáře k buňce. Poznámky slouží jako rozšiřující informace k obsahu buňky. V ukázce je použitá poznámka vysvětlující, že zkratka HK znamená Hradec Králové. Poznámku poznáme podle červeného rožku v pravé horní části buňky.

 

Poznámky upravujeme na kartě revize ve skupině Poznámky.

 

V kódu VBA se pracuje s poznámkami pomocí klíčového slova Comment.

Pokud chceme smazat poznámku v buňce A1 použijeme příkaz

Sub SmazPoznamku()

Cells(1,1).Comment.Delete

End Sub

 

Pokud chceme načíst text poznámky z buňky A1 a vložit jej do buňky A2, použijeme metodu Text

Sub VykopirujPoznamku()

Cells(1,2) = Cells(1,1).Comment.Text

End Sub

 

Další metody a vlastnosti jsou:

 • Next, Previous – další, předchozí poznámka
 • Author – autor komentáře
 • Shape – tvar, objekt (vhodné např. pro výběr)
 • Visible – viditelnost

 

Komentář v MS Excel je novější. Slouží k diskusi více uživatelů.

 

 

Komentář se přidává nebo edituje ve skupině Komentáře na kartě Revize.

 

 

Pokud chceme pracovat s komentářem ve VBA kódu, použijeme CommentThreaded.

Kód pro smazání komentáře vypadá takto:

Sub SmazPoznamku()

Cells(1,1).CommentThreaded.Delete

End Sub

 

Kód pro vykopírování komentáře z buňky A1 do vedlejší buňky A2 pak následujícím způsobem:

Sub VykopirujKomentar()

Cells(1,2) = Cells(1,1).CommentThreaded.Text

End Sub

 

Další metody a vlastnosti CommentThreaded jsou:

 • AddReply – přidej odpověď
 • Next, Previous – další, předchozí
 • Author – autor
 • Date – datum komentáře
 • Replies – odpovědi

 

Shrnutí:

Ve VBA kódu existují 2 podobné příkazy:

 • Comment – pro poznámky
 • CommentThreaded – pro komentáře

 

 

 

 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - Makra
Zjistit více