Encyklopedie

Co jsou relace mezi tabulkami a jaké jsou jejich parametry?

Relace slouží k vytvoření vazeb mezi tabulkami, více v článku!

Data v databázi bývají ukládána do většího množství tabulek. Aby bylo možné získat vhodné informace je potřeba tabulky mezi sebou propojit. Vazbě mezi tabulkami říkáme relace. Nejjednodušším datovým modelem je model, který se skládá ze 2 tabulek a jedné relace. Při tvorbě relace je potřeba nalézt shodná data v obou tabulkách.

Jak relaci vytvořit?

Stačí znát sloupce, které lze propojit a tažením myši je v zobrazení relací spojit. Otevření okna Upravit relaci je možné poklepáním myší na spojnici.

Ukázka

V ukázkovém datovém modelu se jedná o sloupec Přepravce v tabulce Data a sloupec Firma v tabulce Firmy. V obou dvou tabulkách se jedná o firmy United Package, Federal Shipping a Speedy Express.

V tabulce Data se každá z těchto firem vyskytuje mnohokrát – to je v diagramu znázorněno znakem * případně písmenem M.

V tabulce Firmy se každá z těchto firem vyskytuje jen jednou, proto používáme označení 1.

V poli kardinalita tedy vidíme vztah M:1 (*:1)

 

Jaké kardinality existují?

1:1 – každá položka je v první i druhé tabulce jen jednou

M:1 – v jedné z tabulek (zpravidla v tzv. faktové tabulce) je daná položka obsažena mnohokrát v druhé tabulce (zpravidla v tzv. dimenzionální)  je každá položka jen jednou

M:N – v obou tabulkách je daná položka mnohokrát. Tato relace je nejsložitější, její použití se nedoporučuje. Pokud se mu můžete vyhnout, je vhodné to udělat. Při použití je potřeba mít tabulku převodní.

Jak relaci (dočasně) zneaktivnit?

V okně Upravit relaci je zaškrtávací pole Aktivovat tuto relaci. Pokud je vypnuté, relace není aktivní a zobrazuje se v diagramu čárkovaně.

 

Co je směr křížového filtru?

Pokud je relace vytvořená, můžeme vytvářet interaktivní dashboard z více tabulek, jednotlivé vizuály ne sebe reagují. Nastavení interakcí popisuje tento článek.

Pokud je v relaci nastavený směr křížového filtru jako jednoduchý, tak po výběru položky z tabulky Firmy se změní vizuál z tabulky Data. Obráceně to však neplatí! Výběrem položky v tabulce Data neodfiltruji položky v tabulce Firmy.

 

Ukázka

Výběrem položky Speedy Express (v pravé tabulce) vytvořeného z tabulky Firma jsme vyfiltrovali položku Speedy Express vytvořeného z tabulky Data (levá tabulka).

Opačný postup nefunguje výběrem sloupce Federal Shipping v levé tabulce nefiltruji firmu v tabulce pravé.

 

Pokud bychom relaci nastavili jako obousměrnou, filtrování bude fungovat.

 

Proč se častěji používá jednosměrný filtr?

Využití obousměrného filtru se nedoporučuje z důvodů zpomalení akcí v datovém modelu a případných dalších komplikací v rozsáhlejším datovém modelu. Obousměrně filtry využívejte jen tam, kde je to opravdu nezbytně nutné!

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Nástroje BI
Zjistit více