Encyklopedie

RGB nebo CMYK?

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se v nastavení barev používají pojmy CMYK či RGB? Pojďme si vysvětlit, co tyto zkratky znamenají.

RGB = red-green-blue (červená-zelená-modrá)

Jedná se o aditivní míchání barev. Jednotlivé složky barev se sčítají a vytváří světlo větší intenzity.  Můžete si to představit jako, že jste v temné místnosti a máte k dispozici 3 světelné zdroje – červený, zelený a modrý. Pokud tyto tři světelné zdroje namíříte na promítací plátno objeví se objeví se tento obrazec. Mícháním těchto tří barevných světel lze namíchat všechny ostatní barvy. Při maximální intenzitě všech tří světel vznikne dokonale bílá.

 

Tato technologie se používá ve všech zobrazovacích zařízeních jako jsou monitory, digitální projektory i plasmové televize.

CMYK = cyan-magenta-yellow-black (azurová-purpurová-žlutá-černá)

Jedná se o subtraktivní míchání barev. Je takový způsob kdy se od sebe barvy odčítají. Omezuje se tedy barevné spektrum, které se odráží od povrchu. Výchozí představa je zcela opačná než u RGB. Můžete si to představit jako že máte bílý papír na který nanášíte barvy a osvítíte bílým světlem. Výsledná barva je taková jejíž vlnová délka se odrazí do oka a ostatní vlnové délky jsou pohlceny.

Výchozí barviva jsou tentokrát azurová, purpurová a žlutá. Funkce těchto barviv je v odečítání příslušných vlnových délek ze zdrojového bílého světla. Mícháním jednotlivých barviv vznikají ostatní barvy. Květ se jeví jako červený, protože se od jeho povrchu odrazí pouze červená část spektra.

Všichni známe jev kdy si v obchodě koupíme například oblečení a doma zjistíme, že barva je jiná než se nám v obchodě zdálo. Toto je způsobeno zdrojem světla. Tedy že zdroj neobsahuje celé spektrum bílého světla.

Směs všech tří barviv potom tvoří černou barvu. Protože barviva nikdy nejsou naprosto ideální tak ani výsledná složená černá není ideální. Proto se v tisku používá ještě černé barvivo. Tím tedy zkratka CMYK.

Tento systém se používá v tiskových technikách.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Grafické aplikace v praxi
Zjistit více