Encyklopedie

Binární soubor Excelu – xlsb

K čemu slouží binární soubor Excelu xlsb?

V původní verzi Excelu existoval jen jeden typ přípony určený pro ukládání souborů Excelu. Tím byla přípona xls. Pro soubory obsahující makra sloužila přípona xlm. Od verze 2007 používá tabulkový editor jako výchozí příponu pro práci se soubory koncovku xlsx, k dispozici je však také méně známá přípona xlsb. V čem spočívají výhody a nevýhody využití souborů uložených ve formátu xlsb?

Výhody:

  • Sešit se rychleji načítá, spouští.
  • Do tohoto formátu je možné ukládat makra.
  • Sešit zabírá na pevném disku méně místa.
  • Funkčně funguje vše v sešitu stejně jako u běžného formátu xlsx.

Microsoft střeží tajemství kódování binárního souboru, proto tyto soubory jsou spustitelné pouze v prostředí MS Excel, nikoliv v řadě jiných tabulkových editorů. Binární soubor nevyužívá standardů otevřeného xml kódování.

Při práci s makry se využívá binárního souboru PERSONAL. Ten slouží k ukládání maker tak, aby byla spustitelná v různých souborech uložených na daném počítači.

Podrobnější informace o binárním souboru poskytuje tento článek.

 

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více