Encyklopedie

Jak na vlastní počítané pole v MS Excel?

Počítané pole slouží k vytvoření jednoduchého výpočtu přímo v prostředí kontingenčních tabulek.

Při práci s daty v kontingenční tabulce může nastat situace, že chceme zobrazit hodnoty, které přímo ve zdrojových datech nejsou. V podkladové databázi existují pole (sloupce) Příjmy a Výdaje. Pole Zisk (Příjem – Výdaj) neexistuje. Tento sloupec by sice bylo možné vytvořit ve zdroji dat, ale bude zabírat nějaké místo… Místo toho je možné vytvořit nové počítané pole přímo v kontingenční tabulce.

 

K tomu slouží karta Analýza kontingenční tabulky → Výpočty → Pole, položky, sady Počítané pole.

 

Vytvoření počítaného pole není složité, použijí se pole existující.

 

Editace, případně mazání již vytvořeného pole je neintuitivní. Dané pole se musí vybrat z nabídky a teprve poté je možné jej smazat či upravit.

 

Po vytvoření počítaného pole je možné jej zobrazit v kontingenční tabulce. Následně je podle něj možné data i řadit.

 

 

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více