Encyklopedie

Jak v kontingenčních tabulkách pracovat s datumem?

Pro kontingenční tabulky je datum specifických datovým typem - chová se jinak než text i než číslo. Datumy lze přímo v kontingenčních tabulkách seskupovat. Také je možné pracovat s časovou osou.

Pokud chcete v kontingenční tabulce zobrazit vývoj dat v čase, je možné zatrhnout položku Datum. Automaticky dojde k seskupení datumů na Datum, Dny (Datum), Měsíce (Datum). Tyto položky so zobrazí automaticky v kontingenční tabulce v poli řádky.

 

 

Co kdybychom chtěli vidět jen přehled dat za jednotlivá čtvrtletí? V tom případě se zvolí příkaz Seskupit pole.

 

Zde zrušíme automaticky nastavené seskupení za Dny a Měsíce.

 

Nově se nastaví položka Čtvrtletí. Ta se poté propíše automaticky do polí KT.

 

Jiným způsobem jak zobrazit vývoj v čase je použití Časové osy. mějme hotovou kontingenční tabulku, do které chceme přidat dynamický prvek, který dokáže data „rozhýbat“. Časová osa se nachází na kartě Analýza kontingenční tabulky ve skupině Filtr.

 

 

Ke kontingenční tabulce přibyde prvek, díky kterému můžeme data procházet za vybraná časová období. Zobrazí se jen hodnoty odpovídající zvolenému období.

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více