Encyklopedie

Formáty souborů – tabulkový editor

Vyznáte se ve formátech souborů?

Nevyznáte se v různých typech datových souborů používaných v tabulkových editorech? Pojďme si v tom společně udělat pořádek.

  • xlsx – soubor používaný MS Excel
  • xlsm – soubor MS Excel, umožňující ukládání a spouštění maker
  • xls – sešit MS Excel vytvořený v některé ze starších verzí tabulkového editoru 97-2003
  • xlsb – binární soubor MS Excel, umožňuje výrazně rychlejší spuštění, umožňuje ukládání maker a práci s rozsáhlými soubory >10 MB
  • csv – textový soubor obsahující data, která jsou oddělena jedním určitým oddělovačem (čárka, středník, apod.)
  • xml – univerzální formát pro výměnu informací, není vázaný na žádný konkrétní produkt (např. MS Excel, Libre Office apod.)
  • ods – soubor používaný volně šiřitelnými verzemi tabulkového editoru Open Office, Libre Office
  • xlam – soubor vytvořený jako doplněk Excelu
Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - pro mírně pokročilé
Zjistit více