Encyklopedie

Funkce FILTER

V MS Excel (verze Office 365) je možné pro filtrování použít funkci FILTER. Pojďme si představit, co umí.

Funkce FILTER umí filtrovat položky databáze dle zadaných kritérií. Kritéria je možné psát do argumentů funkce ručně nebo je možné odkazovat na buňky, která kritéria obsahují. Funkci FILTER zadáváme jen do jedné buňky (levé horní). Ostatní buňky se vyplní automaticky.

 

Pokud chceme použít funkci FILTER je třeba správně zadat oba argumenty funkce.

Prvním argumentem (Pole) je samotná databáze, kterou chceme filtrovat.

Druhým argumentem (Zahrnuje) je samotný filtr. Pokud filtrujeme pomocí textu, je třeba jej zadat do uvozovek.

Další argument je nepovinný (Pokud prázdné) – řeší situaci, kdy jsou ve výchozí databázi prázdné buňky.

 

Pokud potřebujeme filtrovat pomocí více kritérií, můžeme použít operátor + pro zadání spojky nebo případně * pro zadání a zároveň.

Vzorce pak vypadají takto:

=FILTER(A3:C7;(B3:B7=“Praha“)+(B3:B7=“Brno“)), zobrazeny položky obsahující text Praha nebo text Brno

=FILTER(A3:C7;(A3:A7=“Excel“)*(B3:B7=“Praha“)), zobrazeny položky obsahující ve sloupci A text Excel a zároveň ve sloupci B text Praha

=FILTER(A3:C7;(C3:C7>=A32)*(C3:C7<=B32)), zobrazeny položky od minimálního počtu účastníků po maximální