Encyklopedie

Funkce INDEX

Jak a k čemu se dá použít funkce INDEX?

Funkce INDEX patří mezi vyhledávací funkce. Podle zadaných parametrů dokáže vyhledat vhodnou hodnotu z tabulky nebo dokonce více tabulek.

Práce s jednou prohledávanou tabulkou:

Zadání – chceme do sloupce G zobrazit položky které se nachází na daných řádcích a sloupcích v prohledávané tabulce.

na řádku 1 v první sloupci je ČR

na řádku 2 v prvním sloupci je Polsko

na řádku 3 v druhém sloupci je Bratislava

Do sloupce G chceme tedy dostat pod sebe ČR, Polsko, Bratislavu.

 

Jak na to?

Vyberme funkci INDEX v kategorii VYHLEDÁVACÍCH funkcí.

 

V dialogovém okně výběru varianty funkce se zvolí první možnost (pole;řádek;sloupec).

 

Dále se zadají jednotlivé argumenty funkce.

Pole – prohledávaná tabulka, obvykle uzamčená pomocí dolarů.

Řádek – číslo řádku v rámci prohledávané tabulky na kterém se nachází námi hledaná hodnota (Bratislava)

Sloupec – číslo sloupce v rámci prohledávané tabulky na kterém se nachází námi hledaná hodnota (pokud by prohledávaná tabulka obsahovala 1 sloupec, tento argument se zadávat nemusí)

 

Pokud bychom si vizualizovali takto zadanou funkci pomocí příkazu Předchůdci, výsledek bude vypadat takto:

 

Práce s více prohledávanými tabulkami:

Chceme načerpat data z různých tabulek. Např. V tabulce 1 na řádku 4 ve druhém sloupci se nachází text Vídeň. V tabulce 2 na řádku 1 ve druhém sloupci je text Pardubice.

 

 

Jak toto zadat do funkce INDEX?

Ve výběrovém okně se zvolí 2. možnost: odkaz, řádek, sloupec, oblast 

 

Do prvního řádku se zadají prohledávané oblasti buněk oddělené středníkem ohraničené závorkami. Nenechte se odradit červeným zápisem #HODNOTA! jedná se o planý poplach.

Argumenty řádek a sloupec jsou stejné jako v předchozím případě.

Do argumentu Oblast se zadá číslo tabulky (v našem případě 1 nebo 2)

 

Vizualizování funkce vypadá takto: