Encyklopedie

Funkce pro práci se seznamem

V MS Office 365 existuje řada funkcí, které umožňují efektivně pracovat se seznamy.

Pokud potřebujete z více sloupců vytvořit jeden, pomůže Vám funkce SROVNAT.SVISLE.

 

Argumenty funkce tvoří jednotlivé sloupce s daty. Funkce se zadá jen do horní buňky, zbytek se vyplní automaticky. Analogicky by fungovala funkce SROVNAT.VODOROVNĚ.

 

Podobnou funkcí je funkce DO.SLOUPCE. Argumentem této funkce je obdélníková oblast. Výstupem je sloupec, který je tvořen buňkami seřazenými tak, že první buňku vytvořeného sloupce tvoří levá horní buňka, druhou pravá horní buňka apod.

 

Vzorce se zadá jen do horní buňky, zbytek se vyplní automaticky. Analogicky funguje funkce DO.ŘÁDKU.

Pokud bychom nechtěli pracovat s celým seznamem, ale jen s jeho horní či dolní částí, můžeme využít funkce VZÍT a ZAHODIT. Funkce VZÍT má 2 argumenty – oblast buněk a počet řádků nového seznamu. V novém sloupci se tedy zobrazí jen několik prvních položek shora…

 

 

Funkce ZAHODIT naopak odebere uvedený počat řádků.

 

Pokud potřebujeme vytvořit pole unikátních hodnot, použijeme funkci UNIQUE.

Jediným argumentem této funkce je oblast vstupních dat, ze kterých vytváříme pole unikátních hodnot.