Encyklopedie

Funkce XLOOKUP

Máte problém propojit tabulky pomocí funkce SVYHLEDAT? Musíte to komplikovaně obcházet pomocí kombinace funkcí INDEX a POZVYHLEDAT? V MS Excel (licenci MS Office 365) je nově dostupná funkce XLOOKUP, která tyto situace elegantně řeší.

Propojování tabulek se v prostředí MS Excel celá léta realizuje nejčastěji pomocí funkce SVYHLEDAT. Tato funkce má několik nedostatků:

 • sloupec, ve kterém údaje vyhledáváme musí být ve vyhledávací tabulce na prvním místě
 • při nedohledání hledané položky se zobrazí nevzhledné chybové hlášení #NENí_K_DISPOZICI
 • není možné nastavit, zda jak se má funkce chovat při duplicitách ve vyhledávací tabulce
 • není možné použití zástupných symbolů

Všechny tyto nedostatky jsou od léta 2020 vyřešeny nově vyvinutou funkcí XLOOKUP (stejný název v angličtině i češtině)

Na obrázku je ukázáno jednoduché využití funkce, kdy na základě příjmení (sloupec O) chceme dohledat a zobrazit jméno lektora (sloupec P).

Dialogové okno pro vložení funkce vypadá takto:

Hledáme křestní jméno lektora, jehož příjmení je Fejfar

 • prvním argumentem Co je příjmení (O9)
 • druhým argumentem Prohledat jsou hodnoty sloupce M, kde se příjmení ve vyhledávací tabulce nachází
 • argumentem Vrátit jsou hodnoty sloupce L – křestní jména ve vyhledávací tabulce
 • první nepovinný argument Pokud_nenalezeno umožňuje nastavit, co se má v buňce zobrazit na místo chybového hlášení #NENí_K_DISPOZICI
 • Druhý nepovinný argument Režim shody udává jak vyhledávání probíhá
  • 0 – přesná shoda (výchozí hodnota) – hodnoty se musí přesně shodovat – využití pro texty nebo číselné kódy
  • 1 – nejbližší větší hodnota, pokud neexistuje přesná shoda
  • -1 – nejbližší menší hodnota pokud neexistuje přesná shoda
  • 2 –  umožňuje využít zástupný znak * ?
 • Funkce obsahuje ještě jeden nepovinný argument (v dialogovém okně schovaný dole) – Režim vyhledávání
 • 1 – vyhledává od první k poslední položce (odshora dolů)
 • -1 vyhledává od poslední k první položce (odspoda nahoru)

Povšimněte si na našem příkladu, že vyhledávané jméno se ve vyhledávací tabulce nachází vlevo od příjmení. Takto propojit tabulky by pomocí funkce SVYHLEDAT nebylo možné.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz MS Excel pro pokročilé
Zjistit více