Encyklopedie

Jak efektivně prezentovat výstupy z MS Excel?

V prostředí MS Excelu vzniká spousta různých grafických výstupů. Jak je ale vhodně prezentovat? Možností jsou v principu dvě:

  • přizpůsobit prostředí MS Excel na prezentování
  • exportovat do nějakého jiného prostředí např. MS Powerpoint

Představme obě možnosti.

Uzpůsobení prostředí MS Excel pro reportování:

MS Excel není prezentační program, určité přizpůsobení na prezentování možné je. Pro reportování je vhodné vytvořit si posloupnost listů a mezi nimi se pohybovat napříkad pomocí klávesových zkratek Ctrl + PgUp, Ctrl + PgDn.

Na samotných můžeme pro reporty mít nachystané:

  • tabulky
  • grafy
  • kontingenční tabulky – ideálně s kontingenčním grafem, průřezem, časovou osou

Při úpravě MS Excel pro reportování je vhodné vypnout mřížku zobrazení, případně i řádek vzorců a záhlaví buněk a také přiblížit list (např. 150 % zvětšení). Určitě je také potřeba nad a vedle tabulky přidat prázdný řádek a sloupec, tak aby nebyla moc na kraji. Možné je také schovat příkazy na kartách (dvojklik na záhlaví karet). Pokud ještě navíc zamknete list (Revize → Zamknout list) docílíte toho, že zmizí zelené ohraničení vybrané buňky a také si při prezentaci omylem nesmažete nějaká data.

 

Výsledek pak může vypadat například takto:

 

Jinou cestou může být přesun grafu na samostatný list:

Návrh grafu → Přesunout graf → Samostatný list

 

Výsledek pak může vypadat například takto:

 

Velmi časté je zpracování reportu formou kontingenční tabulky, ke které se mohou přidat i další zajímavé vizuální prvky (graf, průřez, časová osa). Všechny tyto prvky můžete vložit na kartě možnosti KT. Takovýto report můžete elegantně rozhýbat pomocí klikání na průřez a časovou osu.

 

Pokud by Vám ani jedna z možností nevyhovovala, je možné tabulky či grafy exportovat do prostředí MS Powerpoint.

Grafy či tabulky je možné vkládat pomocí obyčejného Ctrl + V. Je však lepší prozkoumat možnosti Vkládání → Vložit jinak.

 

Asi nejzajímavější možností je možnost vložení propojení na Objekt aplikace Excel. Při tomto způsobu vložení se v MS Powerpoint data aktualizují při každé změně ve zdrojovém souboru MS Excel.

 

Objekt je propojený se zdrojem a při každé změně ve zdrojovém souboru se aktualizuje. Bohužel při prezentování v MS Powerpoint již není interaktivní, ale statický – není možné například klikat na filtrační tlačítka.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel pro manažery
Zjistit více