Encyklopedie

Jak na číslování týdnů v MS Excel?

MS Excel obsahuje 2 funkce pro určení čísla týdne, pojďme si představit rozdíl mezi nimi.

Pokud chceme určit číslo týdne, můžeme použít funkci ISOWEEKNUM nebo funkci WEEKNUM. Proč existují 2 různé funkce?

Rozdílnost spočívá v číslování přelomového týdne (např. 28. prosinec 2020 – 3. leden 2021). Jedná se o 7 dní = 1 týden. Patří však jak k roku 2020, tak k roku 2021. Jak jej tedy počítat? Patří celý tento týden k roku uplynulému, nadcházejícímu nebo se bude situace řešit ještě jinak?

ISO norma řeší situaci takto: tento týden patří k tomu roku, kam náleží většina týdne (4 a více dní). Pokud 4 dny z tohoto týdne patří k roku 2020, pak se týden čísluje jako 53. týden roku 2020. Pokud by ale 4 dny patřili k roku následujícímu, už bude celý týden číslovaný jako 1. týden následujícího roku. Pro tento model číslování týdne se použije funkce ISOWEEKNUM.

 

Funkce WEEKNUM je obecnější. Můžeme zde upřesnit, jak řešit situaci s přelomovým týdnem. První argument je datum. Druhým argumentem je typ. Právě tento druhý argument určuje, jak se má funkce chovat na přelomu roku.

Nejčastěji pravděpodobně budeme chtít, aby se konec roku (např. 28. prosinec – 31. prosinec) považoval za 53. týden uplynulého roku a 1. – 3. leden za 1. týden roku následujícího. Pro tuto situaci použijeme hodnotu argumentu typ = 2. Tedy =WEEKNUM(datum;2).

 

Pozn. Funkce WEEKNUM (typ 2) a ISOWEEKNUM se po celý rok liší o hodnotu 1.