Encyklopedie

Jak na Ganttův diagram v MS Excel?

Elegantní cesta, jak vytvořit Ganttův diagram v Excelu, je použít vhodně podmíněné formátování. Pojďme si ukázat, jak lze takový diagram elegantně vytvořit.

K vytvoření Ganttova diagramu je možné použít více různých postupů. Jednou z nich je úprava parametrů obyčejného pruhového grafu. O něco propracovanější řešení vytvoříme pomocí podmíněného formátování.

Cílem je vytvořit diagram, který funguje takto: zadáme začátek a konec období a automaticky se obarví buňky v pravé části tabulky.

 

Nejprve je nutné vybrat oblast, která se má formátovat (D2:N3) a poté je nutné nastavit podmíněné formátování pomocí vzorce. Karta Domů → Podmíněné formátování → Nové pravidlo → Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

 

 

V tomto dialogovém okně je možné nastavit formát buněk (např. oranžové pozadí) a samozřejmě také vzorec: =A(D$1>=$B2;D$1<=$C2).

Ten si představme podrobněji:

Výsledkem každého vzorce použitého pro podmíněné formátování musí být logická hodnota (PRAVDA nebo NEPRAVDA), pokud je vzorec pravdivý buňka se obarví, podmíněné formátování je použito, pokud je výsledkem nepravda, formátování se nepoužije.

Použitou funkcí je funkce A (a zároveň), jejím výstupem je hodnota PRAVDA v případě, že všechny podmínky uvedené v závorce jsou splněny. Tedy buňka D1 je menší než B2 a také D1 je větší než C2.

Vzorec musí být napsaný po pozici levého horního okraje vyplňované oblasti (oblast D2:N3): tedy pro buňku D2. Buňka D2 se obarví, když je splněn vzorec =A(D$1>=$B2;D$1<=$C2).

Nutné je také správné zapsání dolarů do vzorce. Při aplikaci pravidla na celou oblast (D2:N3) je potřeba některé buňky ve vzorci uzamknout. Konkrétně je potřeba zamknout sloupce B a C (viz $B2 a $C2) v levé části tabulky a řádek 1 v horní části tabulky (D$1). Pokud by dolary chyběly, tak podmíněné formátování nebude fungovat dobře.

Jak by vypadal vzorec, kdybychom chtěli přidat do vzorce ještě činnost (sloupec A)?

V tomto případě bude třeba nastavit podmíněné formátování pomocí dvou velmi podobných vzorců:

=A($A2=“B“;D$1>=$B2;D$1<=$C2) – oranžová barva pro činnost B

=A($A2=“A“;D$1>=$B2;D$1<=$C2) – zelená barva pro činnost A

 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel pro pokročilé
Zjistit více