Encyklopedie

Jak na propojení tabulek pomocí doplňku Power Query?

Doplněk Power Query je integrovanou součástí nových verzí MS Excel. Doplněk umožňuje vhodně připravit data pro import. Power Query také umí propojit data z více zdrojů do sebe.

Doplněk Power Query je součástí MS Office 365. Je možné jej spustit na kartě Data příkazem Načíst data. Načítat data je možné z nejrůznějších datových zdrojů – ze souboru, z databáze, z online služeb atp.

pozn. Do starších verzí MS Office (např. MS Office 2013) je možné doplněk Power Query nainstalovat.

 

Po vybrání vhodného datového zdroje se zobrazí okno Navigátor, ve kterém je možné zvolit načítaná data – vybrat vhodné listy. V naší ukázce se jedná o listy Data a Prodejci. Po vybrání dat je třeba zvolit příkaz Transformovat data.

 

V okně Power Query jsou na boku v panelu Dotazy zobrazené názvy obou listů (Data, Prodejci). Pro spojení (sloučení) těchto dvou tabulek do jedné použijeme příkaz Sloučit dotazy na kartě Domů ve skupině Kombinovat.

Na výběr jsou 2 možnosti:

  • Sloučit dotazy – přidáme do stávající tabulky sloupce z tabulky druhé
  • Sloučit jako nový – vytvoříme novou sloučenou tabulku

 

Po zvolení příkazu Sloučit se otevře dialogové okno ve kterém se vyberou tabulky k propojení (Data a Prodejci) a označí se v každé z tabulek vhodný sloupec. V ukázce se jedná o křestní jméno. To je obsaženo v tabulce Data i tabulce Prodejci.

pozn. často se k datům připojují různé číselníky, pro propojení tabulek často používáme sloupce ID. 

 

Po označení obou sloupců se v dolní části okna zobrazí informace o správnosti propojení dat – Výběr odpovídá 187 z 187 řádků z první tabulky.  

Po potvrzení (stisk tlačítka OK) se v původní tabulce Data zobrazí nový sloupec s názvem Prodejci a textem Table v každém řádku. V záhlaví sloupce je možné rozkliknout dvojitou černou šipku a vybrat sloupce, které chcete zobrazit (Příjmení a Věk).

 

Import dat se dokončí příkazem Zavřít a načíst na kartě Domů.

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více