Encyklopedie

List prognózy – k čemu slouží a jak na něj?

Pojďme si společně zavěštit z křišťálové koule a předpovídat budoucnost pomocí listu Prognózy.

Lidé odjakživa toužili předpovídat budoucnost. Chtěli vědět, jaká bude úroda, zda bude válka či mír. Zda budou mít v lásce štěstí či smůlu. Potulné cikánky věštili z dlaně, kartářky zase odhadovali karet, astrologie a věštba z postavení hvězd na obloze byla výnosným řemeslem.

Někdo na tyto praktiky věří dodnes, někdo má raději metody působící vědečtěji a sofistikovaněji.

A tak statistici vynalezli pojem statistická predikce.

Na základě znalosti minulosti bychom snad mohli aspoň trochu určit výhled do budoucna. Veškeré složité i jednoduché matematické modely se však kácí v situaci, kdy přijde něco nečekaného – povoděn, tornádo, revoluce, či třeba koronavir. Nečekané jevy jsou naprosto běžné – jejich existenci hezky popsal Nassim Nicholas Taleb ve své knize Černá labuť. Nečekané jevy nelze předpovědět ani těmi nejsofistikovanějšími matematickými modely. Veškeré predikce tedy spoléhají na to, že se nic neočekávaného nestane, vše poběží jak na drátkách a pak snad by mohla předpověď dopadnout.

Relativně jednoduchý matematický model, který se snaží odhadnout budoucí vývoj je součástí tabulkového editoru MS Excel.

Najdete jej na kartě Data → skupina prognózy → List prognózy

Jedná se v podstatě o dialogové okno, pomocí kterého vytvoříte tabulku s novými daty, která slouží jako podklad pro vytvoření spojnicového (či pruhového) grafu.

V základním nastavení lze nastavit pouze typ grafu (spojnicový, sloupcový) a konec prognózy (délku oranžové části). Po kliknutí na Vytvořit se do souboru vloží nový list, který obsahuje tabulku a graf. V tabulce je možné si povšimnout dopočítání prázdných polí (buňka B7). Pro budoucí hodnoty (předpovídané) vznikly 3 nové sloupce (Prognóza, Dolní hranice spolehlivosti a Horní hranice spolehlivosti). Vypočítaně hodnoty v těchto sloupcích se zobrazují v grafu oranžově. Model předpovídá, že očekávané zisky se budou pohybovat s pravděpodobností 95 % ve znázorněném intervalu – mezi spodní oranžovou čarou a horní oranžovou čarou. Mějme ale na paměti – model vychází z určitých předpokladů – zejména se neočekávají žádné mimořádné situace. Pokud by k něčemu neobvyklému došlo, celá předpověď se hroutí jak domeček z karet.

Excel umí odhadovat nejen jevy lineární, ale i cyklické (viz ukázka). Pokud bychom chtěli si alespoň trochu pohrát s nastavením, musíme při vytváření prognózy rozkliknout pole Možnosti.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - analytické nástroje
Zjistit více