Encyklopedie

Dialogová okna MsgBox a Inputbox

Pomocí kódu VBA lze vytvářet dialogová okna, pomocí kterých s aplikací komunikujeme.

Message box – MsgBox

Message box je jednoduché komunikační okno, které informuje uživatele o nějaké události.

 

Zajímavějším použitím může být využití tlačítek a ikon. Část kódu pak může vypadat takto:

odpoved = MsgBox(„Chcete pokračovat?“, vbYesNo + vbQuestion, „Potvrzení“)

neboli:

proměnná = MsgBox(text, tlačítko + ikona, nadpis)

 

InputBox

Pomocí Inputboxu může uživatel zadat nějaký vstup. Například počet listů, které se mají vložit. První argument je samotný text, případně je možné přidat i titulek (Počet listů).

 

Dialogové okno pak vypadá takto:

 

 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - Makra
Zjistit více