Encyklopedie

For a For Each cyklus ve VBA

Představení For a For Each cyklů ve VBA.

Cykly jsou spolu s podmínkami základním stavebním kamenem většiny kódů. Cyklus je část kódu, který se několikrát zopakuje.

Pokud známe počet opakování, můžeme použít For cyklus. Sestavený z klíčových slov For, To, Next.

Chceme-li vložit 3 listy za aktivní list, stačí napsat příkaz na vložení listu jen jednou (Sheets.Add After:=ActiveSheet) a k tomu přidat For cyklus. Ten začíná výrazem For a končí výrazem Next.

 

Kód pro vyzkoušení, číslo 3 je možné změnit a vloží se pak jiný počet listů.

Sub TriListy()
For i = 1 To 3
Sheets.Add After:=ActiveSheet
Next
End Sub

 

Cyklus For Each projde všechny objekty v dané kolekci. Sheets je kolekce všech listů daného sešitu. Níže uvedený kód zobrazí všechny listy v sešitě. Každému listu nastaví viditelnost na True.

 

Kód k vyzkoušení:

Sub ZobrazListy()
For Each List In Sheets
List.Visible = True
Next
End Sub

 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - Makra
Zjistit více