Encyklopedie

Jak vypnout (a zapnout) varovná hlášení pomocí VBA kódu

V kódu VBA se často vypínají varovná hlášení.

Vypnutí varovných hlášení je možné demonstrovat na makru, které smaže poslední list.

Pokud chceme smazat poslední list, je nejprve potřeba spočítat kolik listů daný sešit obsahuje. To je možné řešit příkazem Sheets.Count. Pokud je tato proměnná rovna např. č. 9, další řádek kódu smaže devátý list.

 

Po spuštění tohoto makra se objeví toto varovné hlášení.

 

Varovná hlášení je možné vypnout tímto kódem:

Application.DisplayAlerts = False

Na konci kódu je důležité opět varovná hlášení zapnout:

Application.DisplayAlerts = True

 

Výsledný kód pak vypadá takto:

 

Kód k vyzkoušení:

Sub SmazPosledniList()
Application.DisplayAlerts = False ‚vypne chybová hlášení
pocet_listu = Sheets.Count ‚do proměnné pocet_listu se uloží počet listů v sešitě
Sheets(pocet_listu).Delete ‚smaže poslední list
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - Makra
Zjistit více