Encyklopedie

Jak zaheslovat VBA kódy v souboru MS Excel.

VBA kódy je možné zabezpečit.

Pokud chceme zabezpečit vytvořená makra. Je možné zaheslovat VBA projekt. Pravé tlačítko myši – volba VBAProject Properties.

 

V záložce Protection se nastaví Lock project for viewing a heslo.

 

Pozor – zaheslování projektu se projeví až při zavření a otevření souboru s makry.

Při pokusu o otevření VBA kódu se zobrazuje dotaz na zadání hesla: