Encyklopedie

Podmínka ve VBA

Jak na podmínky ve VBA kódu?

Snad žádný kód se neobejde bez podmínek. Podmínky ve VBA umožňují větvení programu na základě splnění nebo nesplnění určitých podmínek. Používají se pro rozhodování mezi různými částmi kódu na základě aktuálních hodnot nebo situací.

Základním stavebním kamenem podmínek ve VBA je konstrukce If...Then...Else...End If

Tyto klíčová slova se ve VBA kódu automaticky označují modře.

Mějme následující situaci, chceme zjistit, zda buňka A1 je či není prázdná. Pro zjištění použijeme příkaz IsEmpty.

Pokud je podmínka splněna (buňka je prázdná), zobrazí se text „Buňka A1 je prázdná“ v opačném případě se zobrazí text „Buňka A1 není prázdná“.

Podmínka se zadá takto:

 

Kód k vyzkoušení:

Sub BunkaA1()
If IsEmpty(Range(„A1“)) Then
MsgBox („Buňka A1 je prázdná“)
Else
MsgBox („Buňka A1 není prázdná“)
End If
End Sub

 

Pokud bychom potřebovali více variant než 2. Můžeme využít příkaz ElseIf.

Pomocí níže uvedeného kódu chceme zjistit, zda je buňka prázdná, obsahuje číslo (IsNumeric) nebo obsahuje něco jiného. Mezi If a Else se vloží ElseIf.

 

Kód k vyzkoušení:

Sub BunA1()
If IsEmpty(Range(„A1“)) Then
MsgBox („Buňka A1 je prázdná“)
ElseIf IsNumeric(Range(„A1“)) Then
MsgBox („Buňka A1 obsahuje číslo“)
Else
MsgBox („Buňka A1 obsahuje něco jiného“)
End If
End Sub

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - Makra
Zjistit více