Encyklopedie

Procentuální hodnoty v kontingenčních tabulkách

Kontingenční tabulky jsou velmi oblíbený a populární nástroj pro vytváření přehledů a souhrnů dat.
Pojďme si ukázat poměrně skrytou možnost zobrazení nikoliv celkových součtů - absolutních čísel, ale zobrazení procentuálního podílu.

Kontingenční tabulky jsou velmi oblíbený a populární nástroj pro vytváření přehledů a souhrnů dat.

Pojďme si ukázat poměrně skrytou možnost zobrazení nikoliv celkových součtů – absolutních čísel, ale zobrazení procentuálního podílu.

Určit, jak se má dané pole zobrazit je možné pomocí nastavení polí hodnot – vyberete záložku Zobrazit hodnoty jako.

Zde můžete vybrat z řady možnosti – pojďme si ty nejužitečnější představit.

Výchozí možností je: žádný výpočet – zobrazí se absolutní hodnota, obyčejný součet (resp. průměr, maximum)

Druhou možností je Procento z celkového součtu – zde se zobrazí procentuální hodnota udávající podíl z celku. To je patrné v souhrnech (tučné řádky) i v jednotlivých kategoriích výrobků.

Oproti tomu možnost  Procento ze součtu nadřazeného řádku dopočítá hodnoty tak, že tenké řádky (kategorie výrobků) dají dohromady 100 % pro každou skupinu (přepravce).

Zajímavou možností je Procento z – zde zvolíte výchozí pole (v našem případě Federal Shipping) vůči kterému se výpočet vztahuje. Například hodnota pro Speedy Express – cukrovinky se dopočítá tak, že vydělíme hodnotu 2338 (Speedy Express – cukrovinky) hodnotou 2630 (Federal Shipping – Cukrovinky) a převedeme na procenta. Výsledek je tedy 88,9 %.

Někdy může být zajímavý i mezisoučet – hodnoty ve sloupečku se postupně nasčítávají United Package – Cukrovinky 7907 = 2630 (Cukrovinky – Federal Shipping) + 2338 (Cukrovinky – Speedy Express) + 2939 (Cukrovinky – United Package).

Odsud (z položek mezisoučet) pak také můžeme získat Procento mezisoučtu. Např. pro Cukrovinky – Speedy Express to je 51317 / 31372.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel pro pokročilé
Zjistit více