Pasted into MS Excel – adresace při použití formátu tabulky