Pasted into MS Excel – adresace při použití formátu tabulky

Pasted into MS Excel – adresace při použití formátu tabulky