Encyklopedie

Operátory v MS Excel

Pojďte prozkoumat práci s operátory MS Excel, některé zajímavosti Vás možná překvapí!

MS Excel používá pro výpočty i práci s textem řadu operátorů. Běžné jsou samozřejmě základní operátory +, -, *, / (pozor, nikoliv : a ×). Pro mocnění je možné použít funkci POWER a nebo také operátor ^ (Pravý Alt + 3, pozor funguje podobně jako samostatný háček ˇ,  tedy nezobrazí se hned po stisku kláves, ale až po napsání dalšího znaku). Tento operátor je také možné používat pro odmocňování např. čtvrtá odmocnina z pěti =5^(1/4).

Dalšími používanými operátory jsou operátory rovnosti a nerovnosti. Operátor rovnosti má přirozeně znak = (alternativou je použití funkce STEJNÉ), nerovná se však na rozdíl od matematického zápisu píšeme pomocí tohoto zápisu <>. Pro zápis větší nebo rovno nehledáme speciální znak, ale zapíšeme za sebe >=. Pro sloučení řetězce do sebe se může použít zápis &. Výsledkem je však text nikoliv číslo.

Operátory a jejich použití znázorňuje následující tabulka:

Pro textové řetězce samozřejmě většinu operátorů nelze použít. Použití nachází znak ampersand (&) pro slučování, zřetězení textů do sebe. Využít lze i zápisu = a <> pro porovnání shodnosti textů. Zajímavé je i použití operátoru > (resp. <, <=, >=) pro text. Ten porovná písmena tvořící text dle abecedního pořadí, pokud se první písmeno neliší, pokračuje na další. Hodnota AB v buňce B2 je tedy „menší“ než hodnota AZ v buňce B3.

Porovnávat můžeme i více textových řetězců. Pro zajímavost je ukázka několika takových porovnání je uvedena v tabulce níže:

Možná by Vás napadlo, jestli by pomocí operátorů nebylo možné napsat i další matematické operace (faktorial, absolutní hodnotu, odmocninu, celočíselné dělení). Některé programovací jazyky to umožňují. V Excelu však tyto operace je již nutné zapisovat pomocí funkcí.

Pozn. V doplňku MS Excel PowerPivot lze logickou funkci AND (a zároveň) zapsat zápisem &&, a logickou funkci OR (nebo) zápisem || (AltGr+W). V prostředí VBa (editor maker) lze použít operátor + i pro sloučení, zřetězení textových hodnot. Samotné prostředí tabulek MS Excel však tyto formy zápisu nepodporuje!

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel vzorce a funkce
Zjistit více