Encyklopedie

Průřez v MS Excel a jeho možnosti

Průřez je oblíbeným nástrojem dostupným v MS Excel od verze MS Office 2010. Umožňuje uživateli velmi elegantně filtrovat data. Pojďme se podívat na jeho možnosti a nastavení.

Průřez (anglicky slicer) je interaktivní prvek MS Excel, který umožňuje elegantně filtrovat data. Je dostupný při použití Kontingenčních a tzv. chytrých tabulek. Vložíme jej pomocí karty Návrh tabulky (resp. možnosti kontingenční tabulky) → Vložit průřez. Více o formátu tabulky zde.

Průřez funguje tak, že při označení zvoleného pojmu se vyfiltrují odpovídající položky (např. položky, které obsahují město Chomutov).

 

Asi nejčastějším požadavkem na průřez je zrušení filtrace a vícenásobný výběr (např. Chomutov a Most). K tomu slouží 2 ikony v horní části objektu.

Vícenásobný výběr je také možné realizovat s přidržením tlačítka CTRL (pro výběr nesouvislé oblasti). případně SHIFT (pro výběr souvislé oblasti od – do).

Pro další možnosti Průřezu je nutné přepnout se na kartu Průřez. Ta se sama aktivuje, pokud na průřez kliknete levým tlačítkem myši (aktivujete jej).

Co je možné měnit, nastavovat?

  • Název průřezu (Město)
  • Barvy, styl
  • Uspořádání (zobrazení, skrytí pomocí podokna výběru), zarovnání
  • Nastavení šířky a výšky tlačítek
  • Asi nejčasteji však použijeme Počet sloupců (Pravá část karty → skupina Tlačítka → Sloupce)

Pro další nastavení je možné Nastavení průřezu.

Zde je jistě důležité zkontrolovat, jak se zobrazují položky neobsahující data. Popřípadě přenastavit řazení dat.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel pro znalce
Zjistit více