Encyklopedie

Jak používat nástroj hledání řešení?

Nástroj Hledání řešení aplikace MS Excel dokáže otočit schéma výpočtu. Představme si jej na na jednoduchém příkladu.

Excel dokáže počítat nejen ze vstupní hodnoty (poloměr) hodnotu výstupní (objem koule). Výpočet je možné i „otočit“.

Běžně Excel použijeme tak, že zadáme do buňky vstupní hodnotu a pomocí vzorce dopočítáme výstup. Viz ukázka:

Zajímavé je, že tabulkový editor umožňuje výpočet obrátit. Aniž bych upravovali vzorec, můžeme ze zadané výstupní hodnoty dopočítat hodnotu vstupu. Použijeme nástroj Hledání řešení (karta Data – Citlivostní analýza).

 

V dialogovém okně se nastaví 3 pole:

  • Nastavená buňka – buňka se vzorcem (objem)
  • Cílové hodnota – výsledek
  • Měněná buňka – buňka která se má změnit (poloměr)

 

Výsledná dopočítaná hodnota je dopočítaná numericky (přibližně). Pro většinu účelů však přesnost na cca 5 desetinných míst dostačuje.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - analytické nástroje
Zjistit více