Encyklopedie

Jak v Excelu vytvořit a použít vlastní šablonu grafu?

Upravovat graf do výsledné podoby může být poměrně komplikované, pracné a zdlouhavé. Pokud častěji pracujete s grafy, oceníte jistě možnost tvorby vlastní šablony.

Výchozí sloupcový graf má standartní nastavení a zobrazení prvků, barva sloupců je modrá, popisky nad sloupci nejsou zobrazeny. Pokud bychom chtěli vytvářet grafy s jiným výchozím nastavením, je vhodné použít šablony.

 

Pro vytvoření šablony je nejprve nutné upravit graf do vhodné podoby. Následně je třeba kliknout do prázdné plochy (nikoliv na sloupec) a zvolit možnost Uložit jako šablonu.

 

Šablona se uloží do složky Templates → Charts jako soubor s příponou crtx.

 

K šabloně se dostaneme na daném zařízení z jakéhokoliv excelovského souboru. Po spuštění volby vložit graf – Další sloupcové grafy je možné s sekci šablony nalézt uloženou šablonu grafu.