Encyklopedie

Funkce Políčko

Co umí funkce políčko?

Funkce Políčko patří k těm možná méně využívaným, přesto může v určitých situacích přinést užitek. Například, když chceme pracovat s názvem otevřeného sešitu.

Funkce Políčko má 2 argumenty:

informace – typ informace, který nás zajímá

odkaz – odkaz na buňku o které chceme zjistit danou informaci (např. A1). Pokud zůstane nevyplněný, jedná se o danou buňku, do které funkci vkládáme.

 

Typ informace:

Barva – pokud je daná buňka naformátovaná formátem čísla či měny s automatizovaným červeným obarvením záporných hodnot, je hodnota 1, v jakémkoliv jiném případě je to 0.

Formát – kód formátu buňky, např. G obecný, D1 datum krátké, C2 Měna a další

Název souboru – název souboru včetně názvu listu na kterém je daná buňka

Obsah – obsah buňky (bez formátování)

Odkaz – adresa buňky včetně dolarů

Prefix – u textových hodnot ‚, jinak nic

Řádek, Sloupec – číslo řádku, sloupce na kterém je daná buňka

Šířka – šířka buňky

Typ – text |, prázdná b, ostatní v

Zámek – buňka otevřená k zápisu (po zamčení listu) 1, buňka uzamčená (po zamčení listu) 0

Závorky – 1 buňka má nastaveno závorkování kladných nebo všech hodnot; jinak 0

 

Tip na využití!

Chceme-li zjistit elegantním způsobem, které buňky jsou a které nejsou uzamčené pro editaci (při zamknutí listu), můžeme využít funkci políčko. ČR, Varšava a Rakousko jsou editovatelné hodnoty i po zamčení listu, zbylé buňky nikoliv.