Encyklopedie

Jak na funkce SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF?

Jedněmi z velmi často používaných funkcí v MS Excel jsou funkce SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF.

Při práci s daty často potřebujeme sčítat jen položky na vybraných řádcích. V ukázce níže chceme sečíst data za firmu SoftGate a firmu CAM zvlášť. Pro tyto účely se použije funkce SUMIF.

Argumenty této funkce jsou:

  • Oblast = oblast kritérií, sloupec s názvy firem
  • Kritéria = buňka nebo text s daným kritériem, název firmy
  • Součet = sloupec s čísly, které chceme sčítat

 

 

Výsledkem této funkce pro firmu SoftGate je součet buněk A2 + A5 + A6 = 10 + 40 + 50 = 100

 

Analogicky je možné použít funkci AVERAGEIF. Do prvního sloupce se zadá oblast kritérií, poté konkrétní kritérium (firma), poté oblast číselných hodnot, které chceme průměrovat.

 

Výsledným průměrem pro firmu SoftGate je průměr z hodnot 10, 40, 50 neboli (10 + 40 + 50) = 100 / 3 = 33,33

Funkce COUNTIF má jen 2 argumenty:

  • Oblast kritérií (firem) = sloupec B
  • kritérium (SoftGate)

 

Kritérium splňují tyto buňky: B2, B5, B6. Jejich počet je 3, to odpovídá výsledku funkce COUNTIF.

 

Pokus bychom potřebovali řešit tabulku, která obsahuje více kritérií, použijí se funkce SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS.

 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel pro pokročilé
Zjistit více