Encyklopedie

Zajímavé (nové) funkce pro práci s textem

V tabulkovém editoru potřebujeme často rozdělovat či spojovat text. K tomuto účelu mohou posloužit některé vybrané funkce dostupné nově ve verzi MS Office 365.

V MS Office 365 každý rokem přibývají nové funkce. Pomocí funkcí lze aktuálně efektivně rozdělovat i slučovat text.

 

Na výše uvedené tabulce je ukázáno, jak lze s textem pracovat. Ve sloupci A je 5 jmen uložených jako běžný text. Pokud chceme oddělit pouze křestní jméno, můžeme použít funkci TEXTZA a nastavíme jako oddělovač znak mezery – zápis “ „. Analogicky funguje funkce TEXTPŘED.

Chceme-li naopak obsah buněk sloučit do jedné, použijeme funkci TEXTJOIN. Jako oddělovač je opět třeba nastavit mezeru “ „. Funkce chce zadat i pole ignorovat prázdné pro případ, že ve vstupních buňkách bude prázdné pole. Až do třetího argumentu zadáme samotnou oblast buněk s texty.

 

Pokud bychom chtěli obsah buňky rozdělit podobně jako v případě použití nástroje převodu textu do sloupců, můžeme použít funkci ROZDĚLIT.TEXT. Tato funkce se zadá jen do prvního sloupce – zbylé sloupce se vyplní automaticky.

 

Ukázka zde:

Rozdělený text do sloupců: