Encyklopedie

Zobrazení listu v prostředí MS Excel

V tabulkovém editoru MS Excel existují různé možnosti zobrazení listu. Představme si všechny způsoby.

Výchozím zobrazením je režim Normální (Zobrazení → Zobrazení sešitu → Normální). Data se zobrazují v klasické mřížce. Pro tisk či práci se záhlavím však můžeme použít i zbylé způsoby zobrazení.

 

Zobrazení režimu konce stránek zobrazí data zmenšená (viz ukázka v pravém dolním rohu náhledu – lupa 60 %). Je vidět, jaká data se budou tisknout na které stránce – šedé texty Stránka 1, Stránka 2… Po najetí myší na svislou modrou čáru je možné posunout rozložení stránek před tiskem. Stránky se přizpůsobí nastaveným rozměrům – obsah bude menší apod.   Režimu konce stránek odpovídá třetí ikona ve stavovém řádku (vedle posuvníku lupy).

 

Poslední možností zobrazení je režim Rozložení stránky. I tady je dobře vidět, co se bude jak tisknout. Kromě toho je v tomto režimu možné elegantně přidat záhlaví a zápatí. Zajímavostí je, že v režimu Rozložení stránky jsou vidět šířky sloupců i v centimetrech (což v Normálním režimu není možné). Tomuto režimu odpovídá prostřední ikona ve stavovém řádku (vedle posuvníku lupy).