Encyklopedie

Jak na řazení dat v Power BI

Ve vizualizacích Power BI se data automaticky řadí dle velikosti. Nejdelší sloupec pruhového grafu bývá umístěný nejvýše.

 

Ne vždy je však tento způsob řazení vhodný. Řadit data je možné nejen dle hodnot (délky sloupců), ale také abecedně dle popisu sloupců. V níže uvedeném případě však ani tato možnost není vhodná… Vzdělání je řazeno abecedně, nikoliv podle nejvyšší dosažené úrovně.

 

Situaci je třeba řešit tak, že do vstupních dat přidáme sloupec s názvem Stupeň vzdělání, který obsahuje hodnoty 1-4.

 

Tento sloupec nebude součástí vizualizace. Je ale možné podle něj řadit sloupec Úroveň vzdělání. Ten je potřeba vybrat a zvolit možnost Seřadit podle sloupce – Stupeň vzdělání.

 

Pokud se poté ve vizuálu zvolí možnost seřadit dle sloupce Úroveň vzdělání, řadí se data správně.