Encyklopedie

Jak pracovat s názvy dnů v týdnu v Power BI?

Práce s časem je v prostředí Power BI specifická. V níže uvedeném článku si představíme, jak je možné pracovat s dny v týdnu.

Mějme obchodní data. Z nich chceme zjistit příjmy v jednotlivých dnech týdne od pondělí do neděle. Pro analýzu dat budou důležité sloupce Datum a Příjmy.

Sloupec Datum bude zdrojem dat pro nově přidaný sloupec Název dne. Sloupec název dne lze efektivně přidat v editoru Power Query. Důležité je označit sloupec Datum a na kartě Přidání sloupce v položce Datum vybrat možnost Název dne.

 

Tento sloupec je možné použít přímo při tvorbě vizualizace v Power BI. Při tvorbě sloupcového grafu stačí vybrat položku Název dne a Příjmy. Zásadním problémem je však řazení sloupců. Sloupce jsou řazeny od nejvyššího sloupce (sobota) po nejnižší sloupec (čtvrtek). To je samozřejmě nečitelné.

 

 

Řešením není změna způsobu řazení podle názvu dne v horní části vizuálu. Sloupce se seřadí abecedně – tedy v pořadí úterý až čtvrtek.

 

 

Řešení, jak seřadit dny v týdnu správně je vytvoření nového počítaného sloupce s názvem Den týdne pomocí tohoto vzorce

Den týdne = WEEKDAY(‚Data – KT'[Datum],2)
Funkce WEEKDAY přiřadí danému datumu číslo dne v týdnu.
Druhým parametrem je číslo, které označuje typ číslování týdne (1 – americký týden: neděle-sobota, 2 – evropský týden: pondělí – neděle, 3 – týden 0 (pondělí) až 6 (neděle). V prostředí ČR vždy volíme hodnotu 2.
Výsledkem je sloupec Den týdne s čísly dnů v týdnu.

 

Sloupec Název dne, který obsahuje názvy dnů v týdnu seřadíme podle čísla dne v týdnu pomocí funkce Seřadit podle sloupce.

 

Po tomto zásahu je již řazení dnů v týdnu ve vizuálu v pořádku. Dny jsou řazeny od pondělí do neděle.

 

 

 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - Power BI
Zjistit více