Encyklopedie

Počítaný sloupec v Power BI

Tvorba počítaných sloupců v Power BI

Počítaný sloupec je nový sloupec v tabulce dat, který je vypočítán pomocí výrazu nebo formule aplikované na jednotlivé řádky v tabulce. Tyto sloupce jsou statické a vypočítávají se během načítání dat. Nevýhodou počítaných sloupců je to, že díky uložení dat zabírají místo na disku. Výpočty v počítaných sloupcích se provádějí na úrovni řádků a obsahují funkce a operátory DAX.

Nový sloupec vytvoříme v zobrazení tabulky (levý panel) na kartě Nástroje tabulky, příkaz Nový sloupec.

Do adresního řádku napíšeme s pomocí jazyka DAX vhodný příkaz.

 

Power BI se zde chová podobně jako Excel – dají se využít obdobné funkce.

V ukázce je využití funkce IF, která vytvoří 2 kategorie příjmů – vysoký, nízký příjem.

IF(Data[Příjmy]>50000,“vysoký příjem“,“nízký příjem“)
Obdobně se dají použít další funkce známé z prostředí MS Excel, např:
  • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN (ZAOKROUHLIT, ZAOKR.DOLŮ, ZAOKR.NAHORU)
  • YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY (ROK, MĚSÍC, DEN, DENTÝDNE)
  • LEFT, RIGHT, MID (ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST)
  • a mnohé další
Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Excel - nástroje Power BI
Zjistit více