Encyklopedie

Přístup k datům Import vs Direct Query

V Power BI je možné přistupovat k datům z databáze tak, že je nejprve naimportujeme nebo přímo pomocí Direct Query. Představme si rozdíly mezi oběma přístupy.

Pokud chceme pomocí nástroje Power BI zpracovávat, vizualizovat data potřebujeme mít samotný zdroj dat. Zdrojem dat může být soubor, databáze nebo nějaká cloudová služba.

V případě importu dat ze souboru je postup jasný, data se načtou přímo do aplikace Power BI. Jsou součástí souboru *.pbix. Pomocí datových konektorů se mohou aktualizovat.

Pokud načítáme data z SQL serveru. Můžeme zvolit 2 přístupy:

Import – data se naimportují do Power BI, následně se v nějakých intervalech aktualizují

Direct Query – data zpracováváme přímo ze serveru

 

Rozdíly mezi oběma přístupy:

Import dat

  • Proces: Import dat je proces, kde jsou data z externího zdroje (například databáze, soubor CSV, API atd.) stahována a ukládána do lokálního úložiště (například datového skladu nebo databáze) v cílovém systému.
  • Zpracování: Při importu dat jsou data obvykle zpracována a transformována v souladu s požadavky na datový model a analytické potřeby daného systému.
  • Periodicita: Import dat je často prováděn pravidelně, například každý den, každou hodinu nebo podle potřeby, aby byla zajištěna aktuálnost a konzistence dat.
  • Výhody: Import dat umožňuje ukládání a zpracování dat offline, což může být efektivní z hlediska výkonu a správy dat. Dále umožňuje centralizované ukládání dat pro analýzu a reporting.

Přímý dotaz (Direct query):

  • Proces: Přímý dotaz umožňuje aplikaci nebo uživateli přistupovat k datům přímo v jejich zdrojovém umístění bez nutnosti ukládání do lokálního úložiště.
  • Živé spojení: Přímý dotaz se obvykle provádí prostřednictvím živého spojení s externím datovým zdrojem, jako je databáze nebo aplikace pro analýzu dat (např. Power BI, Tableau).
  • Aktualita dat: Data získaná přímým dotazem jsou v reálném čase nebo s minimálním zpožděním, což umožňuje pracovat s aktuálními daty.
  • Omezení: Přímý dotaz může být náchylný na výkonnostní problémy, zejména pokud se pracuje s velkým objemem dat nebo při použití pomalé sítě.
Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz MS Excel - nástroje Power BI
Zjistit více