Encyklopedie

Jak na animovaný graf či SmartArt v MS Powerpoint?

V aplikace MS Powerpoint je možné jednoduše a elegantně pracovat s animacemi, animovat je možné nejen obrázky či texty, ale také grafy.

V Powerpointu je možné animovat nejen obrázky, ale i grafy.

Řešení je poměrně rychlé. Graf (ať už vytvořený v Powerpointu či importovaný z Excelu) lze animovat pomocí nástroje Animace. V možnostech efektu se zvolí vhodná možnost – např. po řadách.

 

V možnostech animace se nastaví vhodné parametry – doba trvání, spustit (po kliknutí, po předchozím apod.), případně první animaci samotného grafu odebrat.

 

Stejný princip lze aplikovat i na SmartArt – Animace má své Možnosti efektu: