Encyklopedie

Jak na hromadnou úpravu snímků v prostředí MS Powerpoint?

Chceme-li změnit hromadně zobrazení slidů v Powerpointu - velikost textu, nadpisy nebo dokonce barvu textu, můžeme použít nástroj s názvem Předloha snímků.

Jeden z nejdůležitějších nástrojů Powerpointu je poměrně skrytý – jedná se o Předlohu snímků (karta Zobrazení). Tento nástroj umožňuje hromadně na všech snímcích změnit celkové rozložení snímků – velikost textu, mezer, nastavení odrážek.

 

Po spuštění tohoto nástroje se zobrazí karta Předloha snímků s řadou příkazů a levá boční lišta se změní na nastavení předlohy zvolených snímků. Pokud chceme změnit celou prezentaci (různá rozložení snímků) je nutné upravit první (největší) snímek, který se nachází v horní části a je označený číslem 1.

 

Pak už jen stačí vybrat text, který chceme měnit – stačí kliknutím myši kamkoliv do textu (není nutné ozančovat). A pak nastavit nové parametry textu – na ukázce červené písmo.

 

V posledním kroku je třeba Zavřít předlohu snímků (karta Předloha snímků).

 

Změněný formát textu se aplikuje na celou prezentaci.

Pokud byste chtěli motiv použít u jiné prezentace – stávající či nově vytvářené, je možné na kartě Návrh ve skupině Motivy uložit návrh designu prezentace. Uložené motivy se po uložení zobrazují v sekci Vlastní.

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více