Encyklopedie

Jak editovat slovník v prostředí MS Word

Přednastavený slovník, který využívají všechny aplikace Microsoft, je velmi obsáhlý, avšak některá slova v něm mohou chybět.

Přednastavený slovník, který využívají všechny aplikace Microsoft, je velmi obsáhlý, avšak některá slova v něm mohou chybět. Jedná se především o slova cizího původu, termíny a názvy – firem, produktů, pokrmů, neobvyklá příjmení apod. A právě tyto slova se při psaní mohou objevit červeně podtržená – čili označená za pravopisně nesprávná.. Pojďme si ukázat, jak tomu zamezit, pomocí editace vlastního slovníku.

Cesta je: Soubor → MožnostiKontrola pravopisu a mluvniceVlastní slovníky…

Po otevření vidíme všechny momentálně používané slovníky. První slovník – RoamingCustom.dic (výchozí) – je ten, který momentálně používáme. Druhý slovník – Custom.dic – se zobrazí v případě, že jste používali verze Wordu z roku 2010, nebo 2007. Editovat můžete oba. Pro přidání (nebo odebrání) slov označte výchozí slovník a klikněte na tlačítko „Upravit seznam slov…“. Nyní už stačí do kolonky zadat požadovaná slova a přidat je do seznamu.

Tato funkce je užitečná především v případech, kdy dopředu víme, že v MS Office budeme vytvářet dokumenty s četnými cizími pojmy. Jako příklad mohu uvést tvorbu prezentace s tématem z oblasti IT, kdy je vhodné přidat často užívané anglické termíny do slovníku předem a při tvorbě se poté nenechat rušit červeným podtržením.

Značnou výhodou je fakt, že slovník je sdílený se všemi aplikacemi MS Office. Nemusíte tedy toto slovo znovu přidávat do slovníku například v prostředí MS Powerpoint.

 

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Word - obchodní korespondence
Zjistit více