Encyklopedie

Jak na automatické číslování nadpisů?

V rozsáhlém dokumentu je často potřeba očíslovat nadpisy. V MS Word existují nástroje, jak rychle a bezpracně vhodně očíslovat všechny nadpisy a podnadpisy.

Pro použití číslovaných nadpisů je potřeba mít v dokumentu použité styly. Přirozené je použití stylů Nadpis 1 a Nadpis 2 apod. V níže uvedené ukázce je použitý styl Nadpis 1 (upravena barva písma na černou) pro hlavní kapitoly a styl Nadpis 2 pro podkapitoly.

 

Pro očíslování všech nadpisů není nutné vše označovat – to by v rozsáhlém dokumentu bylo velmi pracné. Stačí použít vhodné víceúrovňové číslování. Ze seznamu je potřeba vybrat takové, které má v náhledu šedě zapsaný text Nadpis.

 

Automaticky se očíslují všechny nadpisy vybraným způsobem.

 

Nadpis Úvod však nechceme číslovat. Je tedy potřeba jej označit (stačí umístění kurzoru do kamkoliv do výrazu Úvod) a vypnout číslování. Nadpisy se automaticky přečíslují.

 

Pokud by nám automaticky vytvořený číslovaný seznam nevyhovoval, je možné jej upravit. K tomuto účelu slouží položka Definovat nový víceúrovňový seznam.

 

V podrobné nabídce je nutné zvolit úroveň číslování a v poli Zadejte formát čísel cokoliv změnit. Například přidat v úrovni 1 i úrovni 2 tečky na konec.

 

Výsledek pak vypadá takto:

Pokud bychom chtěli upravit propojení číslování a nadpisu, je nutné zvolit možnost Více >> 

 

Dále upravit položku Propojit úroveň na styl.

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více