Encyklopedie

Jak na generování automatického seznamu obrázků a tabulek v prostředí MS Word?

Rozsáhlý dokument zpravidla obsahuje větší množství obrázků či tabulek. Procházet dokument ručně a zaznamenávat si názvy a čísla tabulek či obrázků je velmi pracné. Z tohoto důvodu MS Word nabízí možnost vložení seznamu obrázků.

Proto, aby bylo možné seznam vytvořit, musím mít tabulky či obrázky svůj titulek (popisek). Vložení je možné tak, že se klikne pravým tlačítkem myši na objekt a zvolí možnost vložit titulek.

 

V kontextové tabulce je třeba zkontrolovat, zda je v položce Popisek vybraný správný objekt. Pokud se jedná o tabulku, objektem je Tabulka u obrázku jde o objekt Obrázek či Obr. Tabulky se popisují nad objektem, obrázky pod objektem.

 

V níže uvedeném dokumentu jsou popsané tabulky i obrázky (každý objekt má svůj titulek).

 

Pokud chceme vložit seznam všech obrázků, je potřeba umístit kurzor do vhodné pozice v dokumentu (tam kde seznam obrázků chceme mít) a zvolit možnost Vložit seznam obrázků z karty Reference.

 

 

V kontextové nabídce je možné zvolit možnost zobrazení seznamu – např. zapnou či vypnout zobrazení čísla stránky, nastavit vhodný vodící znak apod.

 

Pokud chcete vložit seznam tabulek, je potřeba ve spodní části nastavit Popisek titulku na možnost Tabulka.

 

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více