Encyklopedie

Jak na odrážky v MS Word?

V prostředí MS Word často potřebujeme vytvořit seznam s odrážkami. Mnohdy je potřeba upravit odsazení odrážek i textů od okraje. V následujícím článku se dozvíte, jak na nastavení odrážek.

Seznam s odrážkami se zapíná (resp. vypíná) na kartě Domů ve skupině odstavec pomocí příkazu Odrážky. Při aktivování tohoto příkazu se zmenší vertikální mezery mezi jednotlivými hesly, texty se posunou více vpravo a přibyde znak odrážek.

 

Pokud chceme změnit pozici odrážky a samotného textu, můžeme použít:

  1. pravítko
  2. nastavení Upravení odsazení seznamu

Pokud si zobrazíme v textovém editoru pravítko (karta Zobrazení → Zobrazit → Pravítko), můžeme pozici textu i odrážek měnit. Na pravítku jsou 3 posuvníky. Každý má jiný význam:

  1. horní posuvník mění odsazení zarážek (pokud by zarážka byla moc těsně textu, text sám odskočí vpravo)
  2. prostřední posuvník (dolní trojúhelník) mění odsazení textu
  3. spodní posuvník (dolní obdélník) mění odsazení textu i zarážek

pozn. kurzorem myši se musí najet opravdu přesně na pozici dolního trojúhelníku resp. dolního obdélníku, tak aby se MS Word choval, tak jak si uživatel přeje. 

 

Druhou možností, jak nastavit odsazení seznamu s odrážkami je označení jedné z odrážek pravým tlačítkem myši a výběr možnosti Upravit odsazení seznamu.

 

V kontextové nabídce se pak již jen nastaví umístění odrážky a odsazení textu.

 

 

Může nastat situace, že přednastavené znaky pro odrážky nevyhovují svému účelu a chceme si nastavit pro odrážku jiný znak. Pak se zvolí možnost Definovat novou odrážku.

 

V další kontextové nabídce se již jen nastaví Symbol odrážky.

 

Pokud potřebujeme elegantně a rychle nastavit v nějakém ze seznamů odrážky dle vzoru (viz první seznam), můžeme efektivně použít možnost Kopírovat formát.

 

Výsledný seznam má stejné odrážky jako vzor a také stejně nastavené odsazení textů i odrážek.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Word pro mírně pokročilé
Zjistit více