Encyklopedie

Křížové odkazy

Chcete vědět, k čemu slouží křížové odkazy a kdy se dají vhodně použít?

Vložení křížového odkazu má dvojí funkci.

  1. Může sloužit jako hypertextový odkaz – při kliknutí na text s klávesou Ctrl máte možnost přesunout se v dokumentu na dané místo.
  2. Umožňuje zobrazit v textu vhodnou informaci z dokumentu (číslo stránky, číslování nadpisu, popisek obrázku).

Pojďme si ukázat použití křížového odkazu na konkrétním příkladu.

V dokumentu chceme docílit toho, že do běžného textu je třeba vložit číslo nadpisu Dějiny (Historie obce je zpracovaná v kapitole č. 2). Pokud bychom napsali obyčejné číslo 2, musíme při změně číslování nadpisů stále myslet na to, že tento text je třeba ručně upravit. Proto je vhodné tuto hodnotu vložit pomocí křížového odkazu. Křížový odkaz se vloží přesně tam, kde je aktuálně umístěný kurzor. Cesta ke křížovému odkazu je: Karta Vložení → skupina VloženíKřížový odkaz.

 

V tomto dialogovém okně je možné nastavit Typ odkazu (Číslovaná položka, obrázek tabulka, rovnice a další). Podle zvoleného typu odkazu se nabídnou objekty v dolním největším okně. Pro číslovanou položku to budou možnosti: 1 Geografie, 2 Dějiny, atp. Zde je třeba vybrat vhodnou položku.

Dalším krokem je výběr možnosti z rozbalovací nabídky Vložit odkaz na.

Zde vyberete, co se má v textu zobrazit. V našem případě je vhodnou volbou například Číslo odstavce (vloží dvojku). Je však možné vložit i jinou informaci, například číslo stránky na které se odkaz nachází.

Pokud chcete zachovat funkčnost skoků v dokumentu, je nutné zkontrolovat, že je zaškrtnuté políčko Hypertextový odkaz.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Word rozsáhlé dokumenty
Zjistit více