Encyklopedie

Starší a novější formáty souborů MS Office

Rozdíly mezi staršími a novějšími souborovými formáty MS Office.

Postřehli jste, že některé soubory MS Office mají odlišnou ikonku a příponu, než jiné? Nový vzhled i přípona jsou jen součástí aktualizovaného souborového formátování. V tomto článku naleznete popis rozdílů mezi staršími a novějšími formáty.

Nejprve stručný přehled nejčastějších přípon:

Stará přípona formátu Nová přípona formátu
Textové soubory (Word) doc docx
Tabulkové soubory (Excel) xls xlsx
Prezentace (Powerpoint) ppt pptx

 

Na první pohled je vidět, že ke všem starším příponám bylo přidáno písmeno x. To odkazuje ke dvou zkratkám, OOXML (Office Open XML) a XML (eXtensible Markup Language), které hrají v novém formátu souborů hlavní roli. Zatímco staré formáty byly založeny na binárním formátu souborů, nové jsou založené na značkovacím jazyku XML (konkrétněji pak na specifikovaném souborovém formátu OOXML, navrženém a užívaném společností Microsoft). Formáty DOC, XLS a PPT, jsou předchůdci formátů DOCX, XLSX, a PPTX.

Toto jsou rozdíly v základu obou formátů. Rozdíly mezi nimi jsou však vidět i z uživatelského hlediska. Zde jsou.

Velikost souborů

Díky tomu že se již neukládají v binární soustavě, ale v jazyku XML, zabírají dokumenty v novém formátu podstatně méně místa. Tato změna se hodí všem, kteří bojují s místem na disku, nebo pracují s velkým množstvím MS Office dokumentů. Pokud však mnoho dokumentů v počítači nemáte, změna pro vás nebude příliš znatelná.

Zátěž na PC a rychlost

Protože jsou dokumenty v novějších formátech menší a založené na XML, představují pro váš počítač o něco menší zátěž, a ten s nimi tím pádem rychleji pracuje.

Verze

Formáty DOC (atd.) byly používány pro verze balíku MS Office 97-2003. Formáty DOCX (atd.) jsou nyní výchozí a jsou užívány od verze Office 2007.

Kompatibilita

Pokud používáte verze Wordu starší než 2007, soubory s novějšími příponami (například dokumenty, které vám poslal někdo s novější verzí Wordu) nejsou s vaší verzí kompatibilní, a tudíž nemusejí jít otevřít, nebo s nimi nepůjde snadno pracovat. V této situaci je možné buď aplikace Office aktualizovat, nebo si k nim pořídit balíček kompatibility. V opačném případě – tedy pokud se s verzemi Office 2007+ snažíte otevřít dokumenty s formátem DOC (atd.) – by neměl nastat žádný problém. Nové verze MS Office umí se starším souborovým formátem pracovat.

Funkce

S kompatibilitou také souvisí problém týkající se některých funkcí a prvků kancelářských aplikací Office. Pokud by například uživatel novější verze Office použil ve svém dokumentu některou z funkcí přidanou právě v této verzi a dokument odeslal, příjemci, který má verzi starší, by se tento dokument nemusel správně zobrazit, protože ta zkrátka danou funkci nepodporuje. Tento problém je nejvíce znatelný právě mezi formáty DOC a DOCX (atd.), přičemž u každé aplikace se většinou jedná o jiné možnosti a funkce.

Podpora aplikací

DOC (atd.) formáty jsou soukromé, byly vytvořeny Microsoftem a ten je také především užívá. Nemusí být proto vždy funkční, pokud se je pokusíte otevřít v aplikacích jiných společností. U formátů založených na XML tento problém nenastává.

V případě poškození

V případě poškození souboru je pravděpodobnější, že se ho podaří obnovit, pokud je uložen v novějším formátu.

Ikonky MS Office souborů (nejen wordových) mohou mít různou podobu, jež závisí na verzi formátu.

Když shrneme předchozí faktory, dojdeme k poměrně k jasnému závěru. Novější formáty OOXML jsou ve většině případů uživatelsky přijatelnější, propracovanější, a pro vlastníky nejnovějších verzí MS Office prakticky nejlepší volbou. Starší formát lze však také využít, a to třeba v případech, kdy větší skupina, například firma, pracuje s původními verzemi MS Office a s datumově staršími dokumenty. Tehdy je lepší udělat buď hromadnou aktualizaci, nebo zůstat v zajetých kolejích, pokud většině vyhovují.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte náš kurz Word pro mírně pokročilé
Zjistit více