Encyklopedie

Co je API?

API je zkratka pro "rozhraní pro programování aplikací" a představuje sadu definic, protokolů a nástrojů, které umožňují softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

API (rozhraní pro programování aplikací) je sada definicí, protokolů a nástrojů, které umožňují softwarovým aplikacím komunikovat mezi sebou. API poskytuje programátorům přístup k funkcím a datům určitého softwarového systému nebo služby bez nutnosti znalosti vnitřního nastavení. Tím umožňuje různým aplikacím a službám vzájemně spolupracovat a využívat funkcí poskytovaných jinými aplikacemi, což rozšiřuje možnosti integrace programů. API je klíčovým prvkem moderního softwarového vývoje a umožňuje vytváření rozsáhlých ekosystémů aplikací a služeb, které spolu vzájemně komunikují.

API poskytuje programátorům přístup k různým datům a funkcím například v ekosystému Microsoft 365, jako jsou e-maily, kalendáře, kontakty, soubory uložené v OneDrive nebo SharePoint, údaje o uživatelích a mnoho dalšího. Pomocí API mohou vývojáři integrovat funkce Microsoft 365 do svých vlastních aplikací, vytvářet automatizace a personalizované zážitky pro uživatele a vytvářet nové způsoby, jak lidé pracují s daty a aplikacemi v ekosystému Microsoft.

Příklad:

Integrace SharePointu a Slacku: Použitím API od Slacku a rozhraní API SharePointu mohou vývojáři propojit tyto dvě platformy. To umožňuje uživatelům sdílet dokumenty uložené v SharePointu přímo ve Slacku, diskutovat o nich, aktualizovat je a pracovat s nimi přímo z prostředí komunikačního nástroje Slack.