Encyklopedie

IP adresa

Stejně jako máte unikátní rodné číslo, máte i unikátní číslo na internetu, nebo jiné síti. V tomto článku si ukážeme jak IP adresu zjistit, a se pod touto zkratkou skrývá.

Váš počítač umožňuje skrze síťovou kartu, která se nachází uvnitř základní desky počítače, připojení k počítačové síti – například internetu. Spojení s internetem zajišťuje síťové rozhraní (Ethernet, Wifi…). Abyste však mohli online komunikovat s jinými lidmi, je potřeba znát jejich IP adresu. Tedy, nemusíte ji samozřejmě znát Vy sami, ale Váš počítač ano. IP adresa (Internet Protocol Address) je něco jako Vaše unikátní poznávací číslo v internetové síti. Podobně jako je SPZ auta v dopravní síti, telefonní číslo, nebo jako IČO v síti nespočtu jiných organizací.

Skládá se z kombinace 4 čísel (bitů), oddělených tečkami. Čísla jsou v rozmezí 0-255.

Př.: XXX.XXX.XXX.XXX může být:

56.123.4.98

nebo 1.48.245.42

nebo 85.9.96.125

apod.

Taková adresa je označována jako IPv4. Protože se však při vynalezení tohoto IPv4 systému nepočítalo s ohromným množstvím zařízení s možností připojení k počítačové síti, jaké máme dnes, nejsou jeho kapacity dostatečné. Novější IP adresy už tedy mohou fungovat jako IPv6. Jsou založeny na docela jiném principu. X tentokrát zastupuje buď čísla v rozmezí 0-9, nebo písmena v rozmezí A-F. Navíc nese dvakrát tolik znaků, které jsou oddělovány dvojtečkami. Protože je zápis poměrně dlouhý, může být zkracován, a to podle těchto dvou pravidel:

  1. první nuly v jakékoliv části lze vynechat
  2. libovolné množství po sobě jdoucích skupin 0 lze zkrátit do dvou dvojteček

Př. XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX tedy může být například 5g59.0087:e4ae:0000:0000:0ab5:cda1:1400

= 5g59.87.e4ae:0:0:0ab5:cda1:1400

=5g59:87.e4ae::0ab5:cda1:1400

IP adresa není však spojena přímo s Vaším počítačem, nýbrž s routerem (lidově „krabička od Wi-Fi“). Na tom je většinou připojeno více zařízení (více počítačů v domácnosti, ve škole, v práci…) a adresa je tedy pro všechny stejná. Dělí se na statickou a dynamickou. Statická adresa je stálá, nemění se, a proto i bývá výrazně dražší. Dynamická je počítači/routeru přidělena nově pokaždé když se připojuje k síti.

Chtěli byste znát Vaši IP adresu? Pojďme si ukázat, jak to zjistit.

Zjistit „ajpinu“ konkrétního zařízení není vůbec složité. Stačí přejít na internetovou stránku mojeip.cz, kde si ji můžete zobrazit. Pokud jde o adresu routeru, cesta je trošku delší, ale ne nijak složitá.

Nejprve se potřebujeme dostat k příkazovému řádku, a to jde nejsnáze skrze funkci Spustit (klávesová zkratka Windows + R). Zde zadejte zkratku pro příkazový řádek – cmd a volbu potvrďte klepnutím na OK.

Otevře se Vám větší černé okno s příkazovým řádkem C: \Users\jméno uživatele>. Hned za něj napište následující příkaz – ipconfig/all. Potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Po stisknutí Enter se zobrazí spousta dat a údajů souvisejících s Vaším připojení. Nás však bude zajímat jeden konkrétní řádek – Default Gateway. Právě zde je totiž vypsána IP adresa Vašeho routeru.

Z důvodů zachování soukromí a anonymity jsou na následujícím snímku údaje na každém řádku skryty.