Encyklopedie

Mapy.cz vs Google mapy

Rádi byste porovnali mapy od Googlu a naše mapy.cz?

Jak už to v IT chodí, když někdo příjde s nějakým dobrým nápadem, konkurence jej brzo převezme. Produkty jsou pak často podobné. Co umí jeden vektorový editor, umí často i jiný. To samé platí i pro mapy. Funkce, kterou znáte z jednoho mapového portálu najdete často i u konkurence.

Shrnutí funkcí (k roku 2021), které můžete najít na portálech mapy.cz a maps.google.com najdete v této tabulce:

Funkce Google mapy Mapy.cz
3D pohled x x
dopravní včetně vytíženosti dopravy x x
fotografie včetně lokalizace x x
historické mapy (satelitní, katastrální) x
lokalizace Vaší polohy x x
měření vzdáleností x x
moje mapy x x
práce se souřadnicemi x x
satelitní mapa x x
Street View x
turistická mapa, zimní mapa x
vyhledání adres (firmy, hotely) x x
vyhledání tras x x
základní mapa x x
záznam aktivit x x
znázornění výškopisu x x

 

V čem jsou lepší Google mapy?

Pokud se na tabulku podíváme zjistíme, že Google mapy předčí Mapy.cz funkcí Street View.

Ta umožňuje podívat se do libovolné zmapované ulice. Funkci aktivujete ikonou panáčka v pravém dolním rohu aplikace.

 

V čem dále Google mapy předčí mapy.cz?

  • Dopravní mapa, provoz – oba produkty umí zobrazit aktuální provoz. Google je v tomto ohledu však stále lepší – zobrazuje data přesněji, má zmapované i méně frekventované silnice. Dopravní mapa zobrazuje jen oblast ČR.

 

V čem jsou lepší mapy.cz?

Pokud bychom se na to podívali obráceně, mapy.cz obsahují mnohem lepší mapové podklady pro turistiku (letní i zimní). Turistickou mapu aktivujete v levém horním rohu (Změnit mapu). V turistické mapě jsou podrobně zobrazené lesní cesty, pěšiny a zejména turistické značky. Ty v Google mapách nenajdete.

 

Jiným zajímavým mapovým podkladem portálu mapy.cz je například historické mapa z 19. století. Ta je dostupná jen pro území dnešní ČR. Nic takového na Google mapách nenajdete…

 

Vzhledem k výborným turistickým mapovým podkladům umí mapy.cz velmi dobře navigovat turisty:

 

Trasa pro pěší navigovaná pomocí webu mapy.cz vede po lesních cestách případně málo frekventovaných asfaltových silnicích. Na rozdíl od Google map, které pěší turisty primárně navigují po velmi frekventovaných silnicích…

 

Mapy.cz mnohem lépe a mnohem přesněji dokáží znázornit výškopis. Na níže uvedených obrázcích je vidět velmi odlišná hustota vrstevnic.

 

 

Chcete se dozvědět více?
Zjistit více